De Leefbare stad

Wellicht is de perfecte Leefbare stad een utopie, waarin zowel de economische bereikbaarheid, de sociale duurzaamheid als de impact op het milieu in perfecte harmonie met elkaar kunnen bestaan. Tegelijkertijd kunnen door technologische ontwikkelingen, verbeterde organisatie en gezonde samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en ondernemers en een positieve mindset weldegelijk concrete stappen worden gemaakt.

De stad staat namelijk voor een aantal uitdagingen als het gaat om het behoud en wellicht verhogen van de leefbaarheid. Voor een economisch leefbare stad en de lokaal gevestigde ondernemers is de bereikbaarheid van vitaal belang. Zowel personen als goederen moeten op een efficiënte, maar zeker ook duurzame manier, de stad in en uit kunnen. Tegelijkertijd moet ook nagedacht worden over de mogelijk positieve impact op het leefbare milieu van de stad als gevolg van technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende voertuigen, elektrificatie, andere alternatieve energie bronnen. Tenslotte zijn bewoners, bezoekers als werknemers gebaat bij een sociaal leefbare stad, waarin deze groepen invulling kunnen geven aan de verschillende behoeften als het gaat om wonen, werken, winkelen en recreëren.   

Door de drie duurzaamheidsperspectieven en de vele vaak verschillende en tegenstrijdige belangen is de optimale balans nog een uitdagende zoektocht. LCB bouwt daarom aan een regionale learning community Leefbare Stad met als doelen:

  • Slim organiseren van de interactie tussen overheden, onderzoek en ondernemers voor een gezonde dialoog door middel van een learning community
  • Versterken beleid door bundelen van bestaande toegepast wetenschappelijk kennis
  • Versnellen van de dialoog door Initiatieven en stimuleren van nieuwe toegepast wetenschappelijk kennis

LCB werkt het liefst aan concrete uitdagingen, zoals de praktische impact van het nieuwe klimaatakkoord en de daaraan gekoppelde introductie van de zero-emissie zones. Samenwerking met enthousiaste en betrokken partijen zijn wij als het middel om ons doel te bereiken. Organisaties die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de geschetste uitdagingen, zijn daarom van harte welkom als partner in onze learning community.

ruud weijmans thema leefbare stad

Meer weten? Neem contact op met Ruud Weijmans
+31 6 57058016 I Weijmans.R@logisticscommunitybrabant.nl


Sluit Menu