Chinese medicijnenmacht!

5 April 2020

Afgelopen week gaf Zembla een inkijk in de huidige medicijnketen. Doordat het beperkte aantal leveranciers van grondstoffen uit sléchts 2 landen komen (India en China) is deze keten zéér kwetsbaar. Door een vertegenwoordiger van één van de grootste farmaceutische groothandels werd gesteld dat er dusdanige tekorten gaan ontstaan (12% van de producten) dat de veiligheid van patiënten niet meer kan worden gegarandeerd.

De voorziene schaarste van medicijnen sterkt ons in de aanpak die momenteel in het LCB-project ‘retourmedicatie’ nt wordt uitgevoerd. In dit project werken wij enerzijds aan het verhogen van de awareness bij consumenten om veilig en verantwoord overtollige medicijnen te retourneren (via de apotheek, milieustraat of nieuwe kanalen). Anderzijds wordt gekeken naar mogelijkheid van hergebruik van geretourneerde medicatie. Diverse pilots in de regio Breda laten nu al zien dat verspilling van medicatie tussen de 10 en 20% bedraagt.

LCB’s ultieme doel is het opzetten van een totale circulaire keten. Daarvoor is samenwerking van alle partijen (van producenten, groothandels, apotheken, artsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en consumenten tot verzekeraars) in de medicijnketen noodzakelijk. Wij hopen dat de huidige Corona-crisis (hoe verschrikkelijk ook) dit inzicht en de actiegerichtheid van alle partijen in de keten kan versnellen.

Terugkijken: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/medicijnmacht-China

Reageren of meedoen: info@logisticscommunitybrabant.nl

Sluit Menu