Zorglogistiek is een hot topic in Nederland. Recent is door Charlotte Bekker van het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar retourstromen van medicijnen. Ook binnen Breda University of Applied Sciences is in de minor ‘Modern Business in a changing world’ dit onderwerp tegen het licht gehouden. In samenwerking met NEXT BV (een innovatieve apotheek en logistiek dienstverlener in de zorg die zich bezig houdt met zorgprojecten rondom de thema’s zinnig, zuinig en duurzaam), Logistics Community Brabant en de gemeente Breda is onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom medicatieretouren in Breda.  

Uit metingen in- en om Breda komt naar voren dat er jaarlijks voor tenminste €100.000.000,-  aan medicatie terug wordt gebracht bij de apotheek. Bij de apotheken in gemeente Breda wordt deze retourmedicatie opgehaald en door de gemeente naar centrale vuil-verbrand installaties gebracht. Daarnaast komt uit de meting dat slechts 31 procent van de bevolking de overtollige medicijnen bij de apotheek retour brengt. Wanneer deze uitkomsten geëxtrapoleerd zouden worden, blijkt dat er jaarlijks meer dan €300.000.000,- aan retourmedicatie in omloop is. 

Naast deze economische factor, waarin ook groepen patiënten door deze verspilling geen toegang hebben tot medicijnen, staat ook het milieuaspect onder druk. Veel overgebleven medicijnen komen in de riolering terecht hetgeen invloed heeft op planten en dieren in het water. Dit kan zelfs leiden tot resistentie voor antibiotica voor bacteriën.

Om de retourstroom in de gemeente Breda te verhogen wordt daarom een campagne opgezet. Komende weken gaan studenten actief aan de slag om de inwoners van Breda bewust te maken van de gevolgen van het niet of verkeerd verwerken van overtollige medicatie. Via de website www.medica-turn.nl worden alle acties uitgezet. In een volgende fase zal een LCB-Fresh Brain binnen dit thema gaan beoordelen wat de economische haalbaarheid is van het regionaal retourneren van medicijnen.

Meer informatie over deze minor en het onderzoek via Piet Berkers: +31 6 21294930.

Sluit Menu