Eerste groep van studenten Certified Blockchain Professional Program van start!

In samenwerking met Logistics Community Brabant biedt de Weconomics Foundation als eerste een halfjaarlijks programma aan voor Certified Blockchain Professionals. Dit programma leidt toekomstige leiders op in de digitale transformatie, data logistics en het ontwerpen van nieuwe organisaties. Daarnaast dient de cursus mogelijk als basis voor vernieuwing van bestaande onderwijsprogramma’s. De cursus start op 15 februari en vindt afwisselend plaats in Breda (Breda University of Applied Sciences) en ‘s-Hertogenbosch (Avans Hogeschool).

Er is een groeiende behoefte aan goed opgeleide blockchain professionals. Het reguliere onderwijs en bestaande trainingsbureaus voorzien hier nog onvoldoende in. Bij blockchain wordt al snel gedacht aan blockchain developers, maar alvorens te starten met programmeren moet je goed nadenken over de ‘organisatie’ waarbinnen een blockchain wordt toegepast. Blockchain kent per slot van rekening een decentrale structuur en is daarom niet zinvol toe te passen binnen de muren van centraal georganiseerde bedrijven en overheden. Het effectief toepassen van blockchains vraagt om het loslaten van dogma’s, perspectiefverandering en het ontwikkelen en implementeren van specifieke organisatiemodellen. Dit staat centraal in het Certified Blockchain Professional Program.

Circa dertig procent van de totale kosten van organisaties is frictie: het opvragen van data bij andere partijen. Veel informatiewerkers zitten meer dan een kwart van de tijd achter de computer e-mails te beantwoorden, omdat twee partijen niet dezelfde werkelijkheid kennen. Blockchain kan veel van de frictie tussen en binnen organisaties wegnemen. Het organiseren van datastromen is in essentie veel gemakkelijker dan het organiseren van fysieke stromen. Momenteel organiseren we ook datastromen echter nog steeds op een industriële en ambachtelijke wijze met verouderde organisatiemodellen en managementconcepten.

Succesvolle implementaties van blockchain-oplossingen vraagt om aanpassing van de wijze waarop processen en samenwerkingen worden georganiseerd binnen value chains. Het reguliere onderwijs is traditioneel niet sterk in het samenvoegen van disruptieve technologieën met nieuwe organisatiemodellen en daarom biedt de Weconomics Foundation als eerste een Certified Blockchain Professional Program (CBPP) aan. Het onderwijsprogramma duurt twintig weken en richt zich vooral op de ontwerpkant van blockchainorganisaties. Daarnaast voeren deelnemers opdrachten uit.

Doelgroepen

CBPP richt zich vooral op blockchain leads, organisatie-ontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, researchers, marketing-, finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals. Het programma duurt een halfjaar waarin deelnemers één dag per week opleiding krijgen en vier dagen per week ervaring opdoen binnen een project, organisatie of startup. Het programma eindigt met een ontwerpopdracht die gepresenteerd wordt tijdens een afsluitende miniconferentie. Hierbij wordt samengewerkt met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij.

De uitvinding van de digitale lopende band

Na afloop zijn deelnemers in staat een blockchain-organisatie te ontwerpen, de technologie toe te passen en frictie binnen en tussen organisaties weg te organiseren. Met Blockchain Organiseren wordt het mogelijk een Digital Assembly Line te ontwikkelen. Net als de lopende band de frictiekosten van fabrieken heeft verminderd, zal dat ook gebeuren met een digitale lopend band binnen en tussen kantoren. Blockchain helpt daarbij omdat een blockchain ‘geen grenzen’ kent, maar alleen waardewisselingen tussen actoren.

Samenwerking met Logistics Community Brabant

Bestaande onderzoeks- en onderwijsprogramma’s houden nog te weinig rekening met de verandering van fysiek naar data en de effecten daarvan op de manier van organiseren. De meeste theorieën en modellen die gedoceerd worden zijn afgeleid van management zoals dit aan het begin van de twintigste eeuw is uitgevonden. Met dit programma wordt een opening gecreëerd naar een mogelijke vernieuwing van onderwijsprogramma’s. Reden voor Logistics Community Brabant om dit programma te ondersteunen; door samenwerking en het bouwen op bestaande entiteiten, kunnen transities doorgevoerd worden in Onderwijs en Onderzoek die garant staan voor innovaties bij Overheid en Ondernemers. Naast Logistics Community Brabant bieden onder andere Breda University of Applied Sciences, Avans Hogeschool, Avage, Elements.cloud, Entropy, Perquin Blockchain For Financials, PrivacyXDesign en Robert Rongen Blockchain Advies inhoudelijke kennis aan het programma.

Meer informatie

Paul Bessems (programmaleider)

Telefoon +31 (0)6 – 20 30 13 11

 paul.bessems@weconet.org

 
Sluit Menu