Er verdwijnt voor honderden miljoenen aan geneesmiddelen in de vuilnisbak en dat moet veranderen: 'Hier valt nog een wereld te winnen'

18 juli 2020

Op zaterdag 18 juli 2020 gaf EenVandaag een inkijk in de huidige medicijnketen in Nederland. Daarin werd het gezamenlijke medicatie-retourenproject van Logistics Community Brabant en Rode Kruis toegelicht. In deze pilot werken beide partijen in Midden- en West-Brabant aan het verhogen van de awareness bij consumenten om veilig en verantwoord overtollige medicijnen te retourneren (via de apotheek, milieustraat of nieuwe kanalen). Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheid van her uitgifte van geretourneerde medicatie.

Campagne rondom bewustwording

In Nederland wordt jaarlijks 7 tot 8 miljard Euro uitgegeven aan medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen. De helft hiervan (bijna 4 miljard Euro) wordt uitgegeven via de apotheek (extramurale zorg) aan de consument. 20% van deze uitgifte wordt om allerlei redenen niet gebruikt. Dit percentage staat gelijk aan 800.000.000 euro!

Metingen hebben opgeleverd dat een derde deel van de overtollige medicijnen ingeleverd worden bij de apotheek of milieustraat. Het overige twee derde deel blijft achter in medicijnkastjes of wordt simpelweg in de prullenbak gegooid of door het toilet gespoeld. Een gigantische economische verspilling met enorme consequenties voor ons milieu.

Het doel van dit gezamenlijke project is om het percentage ingeleverde medicatie te verhogen. Van een derde naar twee derde.

Heruitgifte

Veel ingeleverde medicijnen zijn niet aangebroken en zitten nog in een gesloten verpakking. Terwijl de roep naar sommige medicatie groot is, wordt hetzelfde medicijn net zo gemakkelijk weggegooid als het overtollig is. Waarom niet opnieuw uitgeven?

Het tweede doel van dit project is daarom om een totale circulaire keten op te zetten. De voorgerekende besparing hierin is gigantisch. Daarvoor is wel samenwerking van partijen in de medicijnketen noodzakelijk. Denk hierbij aan producenten, groothandels, apotheken, artsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgverzekeraars. Op 6 (nog niet definitief) oktober 2020 organiseert LCB een congres waarin deze problematiek wordt besproken en waarin wij gezamenlijk op zoek gaan naar kansen en oplossingen. Interesse? Meld je hier aan en we houden je op de hoogte.

Naar EenVandaag: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/er-verdwijnt-voor-honderden-miljoenen-aan-geneesmiddelen-in-de-vuilnisbak-en-dat-moet-veranderen-h/

Reageren of meedoen: info@lcb.nu

Sluit Menu