Zo’n 60 geïnteresseerden kwamen op maandag 25 maart, op de koffie bij Logistics Community Brabant. Tijdens het LCB QUUKSKE kregen zij een inkijk in de werkzaamheden, doelen en thema’s van LCB. 

 

Tom Seggers vertelde over hoe via de LCB-Trends and Thesis monitor, resultaten van stage- en afstudeeropdrachten van de 4 kennisinstellingen inzichtelijk worden gemaakt. Bas Holland gaf een inkijkje in het project ‘Data science voor Logistieke Innovatie’; een proeftuin waarbij op basis van 18 bedrijfscasussen rondom data science, nieuwe generieke instrumenten (tools, technieken, protocollen, standaarden, handelingen en methodieken) worden ontwikkelend voor kennisinstellingen en werkveld. Frans van den Boomen gaf informatie over het LCB-thema: Multimodaal. Door slimme samenwerking en samenvoegingen, kunnen verschillende modaliteiten zorgen voor sneller en duurzamer transport. Frans blikte kort terug op de eerste LCB KENNISNAVIGATOR die georganiseerd werd op 31 januari 2019 bij Tilburg University; off-roadrunners presenteerden 3 innovaties op het gebied van multimodaal en een samenwerkingsovereenkomst tussen LCB, Lean & Green – Connekt en Topsector Logistiek werd ondertekend. Ruud Weijmans vertelde over de ontwikkelingen rondom het LCB-thema: de Leefbare Stad. Door toenemende verstedelijking ontstaat er een druk op de leefbaarheid in de binnensteden. LCB heeft voornemens om een platform te creëren om binnen Noord-Brabant de leefbare binnensteden met slimme mobiliteit oplossingen te ontsluiten. Op 26 september 2019 wordt rondom dit thema de tweede  LCB KENNISNAVIGATOR georganiseerd. Piet Berkers nam tot slot de bezoekers van het LCB QUUKSKE mee in het LCB-thema: Zorglogistiek. Op dit moment wordt slechts eenderde deel van alle overgebleven medicijnen geretourneerd. Dit heeft effecten op het milieu en de economie. Hoe kunnen wij de mindset van de gebruikers wijzigen en het aantal retouren verhogen? 2 Fresh Brains zijn bezig om dit te bewerkstelligen.

 

Zoals een goede Brabantse bijeenkomst betaamd, sloten we de middag af met een borrel, een Brabants worstenbroodje en ‘buurt’ met de verschillende LCB-leden en themamanagers.

 

Het LCB QUUKSKE gemist? Op 7 oktober 2019 is de volgende! Houdt onze agenda in de gaten of meld je hier alvast aan.

Sluit Menu