Masterclass Blockchain gevolgd. En nu?

Wij kijken terug op 2 interessante masterclasses Blockchain Organiseren waarbij Paul Bessems een reële en toepasbare benadering van de blockchain materie heeft geschetst. In samenwerking met REWIN West-Brabant, Vijfsterren Logistiek en Midpoint Brabant hebben wij aandacht geschonken aan deze veelzijdige en veilige technologie waarmee frictie in en tussen bedrijven weggenomen kan worden. Maar hoe gaan we nu verder?

Met Blockchain beginnen we aan een nieuwe wereld van digitaal organiseren, zonder ICT-grenzen en op basis van wederzijds vertrouwen. Blockchain is een nieuwe technologie om data vast te leggen, zonder dat daar een centrale autoriteit aan te pas komt. Een Blockchain bestaat uit een keten van digitaal vastgelegde gegevens die in blokken worden weergegeven. Deze gegevensblokken zijn door meerdere partijen toegankelijk/veranderbaar en door meerder partijen controleerbaar. Het vertrekpunt van de controleerbaarheid is een gezamenlijke definitie van data en het bepalen van de waardes.

Een theoretische benadering van Blockchain is goed uit te leggen. Het concreet toepassen is lastigere materie; het fundament wordt momenteel gelegd – de bouwstenen moeten nog geplaatst worden. Maar hoe je het ook wendt of keert; het is aan de gang en komt op ons af. Als bedrijf moet je de komende periode gaan denken hoe je blockchain mogelijk in kunt zetten en er voordeel uit kunt halen. Doe dit voordat een ander dit voor je doet en je dus niet meer in de “driver’s seat” zit.

Ga daarom aan de slag en benoem toepassingen binnen je organisatie of logistieke keten. Ga met de juiste partners en professionals stap voor stap aan de slag. Logistics Community Brabant, REWIN West-Brabant, Vijfsterren Logistiek en Midpoint Brabant helpen je graag om gezamenlijk de eerste stappen te zetten.

Blockchain

Blockchain feiten:

  • als West-Europees land is onze productiviteitstijging tot 0 gedaald. Dit heeft met name te maken dat we te veel kantoorberoepen hebben die feitelijk niet zo veel toevoegen;
  • met Blockchain kun je tot 30% kosten besparen, met name op het gebied van onnodige kantoor bezetting en controle processen;
  • er zit erg veel waste in administratie, informatieuitwisseling en controle. Blockchain lost dit op;
  • Blockchain is als het ware een “add-on” op internet. Internet heeft voor frictieloze en vanzelfsprekende ‘peer to peer’ communicatie gezorgd (e-mail);
  • Blockchain voegt daar ownership (ben je daadwerkelijk eigenaar), single spending (geef je de waarde maar 1 keer uit) en security (veilige overdracht) aan toe waarbij deze elementen door de keten gezamenlijk gecontroleerd / geverifieerd worden (en niet door een centrale organisatie);
  • vertrekpunt van de controleerbaarheid is een gezamenlijke definitie (van data) en afspraak over (organisatie van) initiële waardebepaling. Als dit bekend is, is Blockchain in staat alle opvolgende processen frictieloos, zonder tussenkomst van menselijk handelen uit te voeren;
  • Blockhain kun je inzetten op transacties – uitwisselen van informatie die een waarde vertegenwoordigen. Denk aan de verkoop van een huis, container of ladingcapaciteit maar ook de herkomst van producten (bijvoorbeeld een frictieloze traceerbaarheid van de herkomst van voedsel) om waste kosten (die een waarde vertegenwoordigen) te voorkomen;
  • de techniek is al lang beschikbaar en vrij eenvoudig toe te passen. Uitdaging zit in gezamenlijke definities van data en met name in het wijzigen van organisatie modellen (bedrijven). We zijn gewend aan hiërarchische organisaties rondom ouderwetse (fabrieks-) repeterende processen heen en dit zal veel meer rondom zelfstandig autonoom functionerende mensen georganiseerd moeten worden.

Interesse? Bel of mail voor meer informatie met:

Bas Holland

06-13511444

Hanneke Bruinsma

06-51134260

Pieter Keeris

06-15006728

Marlou Claes

06-31941402
Sluit Menu