22 BEDRIJVEN BRENGEN CASUS IN VOOR DALI PROEFTUIN PROGRAMMA

In het voorjaar van 2018 hebben 9 bedrijven (Claassen, GVT, HaCas Transport, Kennis Transport, Kivits Drunen, Magna Tyres Group, Ryano Logistics, Rhenus Contract Logistics en Transsmart) meegedaan in een verkennende pilot rondom het DALI-proeftuin project. In deze verkenning is met name gekeken naar de vraagstelling in relatie tot de technische mogelijkheden. Het DALI-programma wordt opgezet als een proeftuin waarbij verschillende type disciplines en professionals bij elkaar worden gebracht om in een praktische setting een concrete casus uit te voeren. Hierbij wordt de juiste data verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegepast in de praktijk. De DALI-proeftuin biedt meerwaarde door het inzetten van Data Science expertise, het bouwen van de juiste tools, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, het ontsluiten van een netwerk en het spreiden van kosten en risico’s.

In de vervolgfase hebben 22 bedrijven aangegeven mee te willen doen in de proeftuin. De deelnemende bedrijven (logistieke dienstverleners, softwarebedrijven, start-ups en verladers) hebben elk een case ingebracht. De centrale thema’s binnen de DALI-proeftuin zijn geavanceerde transportplanning/transport optimalisatie en geavanceerde warehouse-, productie- (VAL-VAS) en voorraadoptimalisatie.

DALI Data-science voor Logistieke Innovatie

Het belang van Supply Chain data voor efficiënte, flexibele en toekomstbestendige logistieke ketens wordt steeds groter. Niet alleen voor (afdelingen binnen) individuele organisaties, maar juist ook tussen verschillende partijen binnen een keten of zelfs tussen verschillende ketens. Slimmer samenwerken op basis van data is een belangrijke factor om de uitdagingen die op ons afkomen beet te pakken. Dé opgave voor de logistiek wordt het opzetten van toepassingen om deze data zo efficiënt mogelijk te analyseren en om te zetten naar toegevoegde waarde voor de keten. Het lijkt doorgaans een kwestie van gewoon aan de slag gaan met data om te ontdekken wat er aan potentie in zit. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Supply Chain professionals zijn over het algemeen gewend om een bepaalde manier met data om te gaan. Vaak gebaseerd op historische data vanuit vakinhoud en specifieke ervaring. De kans op daadwerkelijk nieuwe inzichten blijft dan echter beperkt. Het moet dus anders.

Maar hoe dan?

Dit is precies waar het project DALI om draait. Het bij elkaar brengen van verschillende type disciplines en professionals in een praktische setting om een concrete case uit te voeren. Hiermee bedoelen we dat we daadwerkelijk aan de slag gaan om de juiste data te verzamelen, verwerken, analyseren en toe te passen in de praktijk. De meerwaarde van het proeftuin programma zit hem in het inzetten van Data Science expertise (o.a. specialisten van het Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch), inzetten of bouwen van de juiste tools (van of door bijvoorbeeld startups), leren van elkaar, ontsluiten van een netwerk (o.a. kennisinstellingen en 70 Supply Chain start-ups) en het spreiden van kosten en risico’s van het Supply Chain data pionieren.

De volgende ondersteuning wordt gegeven vanuit de samenwerkende partijen Breda University of Applied Sciences, BOM, REWIN, Midpoint-Brabant, Vijfsterren Logistiek en JADS (TuE / TiU):

  • Ondersteuning in case definitie (beschrijving, stakeholders, doelen – targets, afbakening, planning en begroting);
  • Matchmaking clusters (samenbrengen bedrijven met vergelijkbare cases of gemeenschappelijke case, datascience professionals, ondersteunende team, inzetten van de best passende tools en eventueel koppelen van
  • Supply Chain start-ups aan cases / cluster;
  • Coördinatie uitvoering;
  • Neutraal delen – verspreiden van kennis & tools;
  • Verankering kennis in onderwijs (zowel regulier als post-experience), en toegang tot jong HBO / academisch talent.

Opbrengst voor bedrijfsleven

De proeftuin levert naar verwachting het volgende resultaat op:

  • er 22 bedrijven flinke stappen hebben gemaakt in dataficering – digitalisering;
  • er brede kennis rondom dataficering – digitalisering is opgebouwd die verankerd wordt in het onderwijs en beschikbaar is (via o.a. on-line DALI toolbox) voor en actief wordt verspreid onder het supply chain werkveld;
  • er is een duurzame community van supply chain werkveld en specialisten dataficering – digitalisering gerealiseerd die na DALI doorgaan met nieuwe (samenwerkings-) initiatieven.

Planning
Het 3-jarige proeftuin programma start naar verwachting na de zomer van 2019 start. Dit is medeafhankelijk van goedkeuring van de subsidieaanvraag bij het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OP-Zuid) januari/februari 2019.

Dali Data science voor logistieke innovatie In samenwerking
Dali presentatie

Uw investering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Holland.

Bas Holland
06-13511444
Sluit Menu