De leefbare stad

Veel steden zetten in op een ‘schone stad’, waarbij zij zich vooral richten op maatregelen om uitsluitend schone voertuigen in de stad toe te laten. Binnen het thema Leefbare Stad wordt met name ingezet op de ‘slimme stad’, waarbij wordt gekeken naar bundeling van logistieke stromen, optimalisatie van het gehele mobiliteitssysteem, infra-structurele innovaties en Talking Logistics. Op deze manier draagt het thema bij aan de transitie naar een leefbare en emissie vrije binnenstad.

Together
VERBINDEN / SAMENWERKING

Het stedelijk logistiek systeem blijkt in de praktijk lastig te veranderen en grootschalige innovaties of systeemwijzigingen in het logistieke proces zijn tot op heden beperkt. Samenwerking is daarom cruciaal om de Leefbare Stad te laten slagen. Hierin wordt ingezet op een triple helix, waarbij overheid, ondernemers en onderzoek hand in hand gaan. Omdat de Logistics Community Brabant een onafhankelijke positie heeft, biedt dit een gezonde basis voor data- en kennisdeling voor zowel overheid als ondernemers.

Today
CREEEREN NIEUWE INZICHTEN

De aanpak vanuit het thema Leefbare Stad is eenvoudig; we beginnen met de vraag wat we vandaag de dag al wel weten. De ‘Atlas Leefbare Stad’ vormt als digitale omgeving van Brabant een mooi middel om aan de hand van objectieve en (deels) open data een proces te starten om in gesprek te gaan met alle relevante stakeholders. Door combinaties aan kennis over bestaande logistieke functies, personen- en goederenvervoerstromen, de multimodale bereikbaarheid en geplande nul emissie zones, kunnen relevante kennisvragen worden geïdentificeerd.

Tomorrow
VERDIEPEN KENNIS

Binnen het thema Leefbare Stad kijkt LCB welke specifieke cases morgen door studenten kunnen worden uitgewerkt. Zo kunnen we concrete inhoudelijke vraagstukken voor de Atlas Leefbare stad letterlijk en figuurlijk in kaart brengen. Daarnaast kunnen ook meer tactische en strategische verkenningen worden uitgevoerd. Alle kennis die studenten op doen in individuele cases, gebruiken wij om er ook op een hoger niveau iets van te leren. Het gehele concept is dusdanig ingestoken dat er veel verschillende kennisdomeinen aan gelinkt kunnen worden.

De Atlas Leefbare Stad

Moderne Atlas

Wij vinden dat de moderne stad mooi, schoon én slim moet zijn. Inzicht in functies, gebruik, verkeerstromen en goederenvervoer zijn de basis voor een gesprek over de stad van morgen. LCB heeft samen met Argaleo de ‘Atlas Leefbare Stad’ ontwikkeld. Een digitale atlas met inzicht en informatie over jouw stad.

Toegevoegde waarde

De Atlas is hét communicatiemiddel voor de leefbare stad in Brabant. Wij hebben alvast alle bestaande, openbare data gebundeld en daar logistieke informatie aan toegevoegd. Door deze combinatie kunnen wij complexe en waardevolle inzichten visualiseren, de delen, begrijpen en voorspellen.

Benieuwd geworden over de mogelijkheden van de Atlas, wil je direct aan de slag of heb je een interessant vraagstuk?! Neem dan nu contact op via onderstaande buttons!

Sluit Menu