De leefbare stad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Together
VERBINDEN / SAMENWERKING

Het stedelijk logistiek systeem blijkt in de praktijk lastig te veranderen en grootschalige innovaties of systeemwijzigingen in het logistieke proces zijn tot op heden beperkt. Samenwerking is daarom cruciaal om de Leefbare Stad te laten slagen. Hierin wordt ingezet op een triple helix, waarbij overheid, ondernemers en onderzoek hand in hand gaan. Omdat de Logistics Community Brabant een onafhankelijke positie heeft, biedt dit een gezonde basis voor data- en kennisdeling voor zowel overheid als ondernemers.

Today
CREEEREN NIEUWE INZICHTEN

De aanpak vanuit het thema Leefbare Stad is eenvoudig; we beginnen met de vraag wat we vandaag de dag al wel weten. De ‘Atlas Leefbare Stad’ vormt als digitale omgeving van Brabant een mooi middel om aan de hand van objectieve en (deels) open data een proces te starten om in gesprek te gaan met alle relevante stakeholders. Door combinaties aan kennis over bestaande logistieke functies, personen- en goederenvervoerstromen, de multimodale bereikbaarheid en geplande nul emissie zones, kunnen relevante kennisvragen worden geïdentificeerd.

Tomorrow
VERDIEPEN KENNIS

Binnen het thema Leefbare Stad kijkt LCB welke specifieke cases morgen door studenten kunnen worden uitgewerkt. Zo kunnen we concrete inhoudelijke vraagstukken voor de Atlas Leefbare stad letterlijk en figuurlijk in kaart brengen. Daarnaast kunnen ook meer tactische en strategische verkenningen worden uitgevoerd. Alle kennis die studenten op doen in individuele cases, gebruiken wij om er ook op een hoger niveau iets van te leren. Het gehele concept is dusdanig ingestoken dat er veel verschillende kennisdomeinen aan gelinkt kunnen worden.

Moderne Atlas   

Wij vinden dat de moderne stad mooi, schoon én slim moet zijn. Inzicht in functies, gebruik, verkeerstromen en goederenvervoer zijn de basis voor een gesprek over de stad van morgen. LCB heeft samen met Argaleo de ‘Atlas Leefbare Stad’ ontwikkeld. Een digitale atlas met inzicht en informatie over jouw stad. 

Toegevoegde waarde

De Atlas is hét communicatiemiddel voor de leefbare stad in Brabant. Wij hebben alvast alle bestaande, openbare data gebundeld en daar logistieke informatie aan toegevoegd. Door deze combinatie kunnen wij complexe en waardevolle inzichten visualiseren, de delen, begrijpen en voorspellen.  

Sluit Menu