Multimodaal

Het dichtslibben van het huidige wegennet bevordert het zoeken naar en experimenteren met andere modaliteiten. Hiermee werken wij ook toe naar een verduurzaming van het vervoer in Nederland en daarbuiten. Door verschuiving van mainports naar in-land terminals en de opkomst van nieuwe routes is er al een stap gezet naar een betere verspreiding van transport. Samen met overheid, onderwijs en ondernemers onderzoeken wij de mogelijkheden om deze nieuwe ontwikkelingen verder uit te werken en vervoersmogelijkheden voor de toekomst te verduurzamen.

Benieuwd geworden naar de eerste resultaten van dit onderzoek? Klik hier voor meer informatie.

Meer weten? Neem contact op met Frans van den Boomen
+31 31 6 46976386 I Boomen.F@logisticscommunitybrabant.nl


Sluit Menu