Zorglogistiek

Zorg kost ruim 100 miljard euro per jaar en blijft sterk groeien. Hiermee is het de grootste bedrijfstak in Nederland. Logistieke expertise in de branche is essentieel om kosten te kunnen beheersen en dienstverlening te optimaliseren.

We leggen een drietal accenten op het vlak van logistiek in de zorg. Bij de projecten worden alle belangrijke stakeholders in de zorg betrokken; zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten, industrie, gemeenten en overheid. 

Accent

Generieke uitwerking

Onderwijs- en onderzoeksprojecten 

Economie

Kostenbesparing

Terugdringen wachttijden in de zorg, capaciteitsmanagement

Duurzaamheid

Voorkomen van verspilling, zuinig voorschrijven, bevorderen therapietrouw

Terugdringen van retouren in de zorg, hergebruik van retourmedicatie

Innovatie

Logistieke innovaties, on-line dienstverlening, E-health toepassingen

Ziekenhuisverplaatste zorg, on-demand zorg, on-line voorraadbeheer

piet berkers zorglogistiek

Meer weten? Neem contact op met Piet Berkers
+31 6 21294930 I Berkers.P@logisticscommunitybrabant.nl


Sluit Menu