Unieke pilot in Breda:
minder medicijnen in het milieu door retourbox via de supermarkt.

20 december 2019

Vanaf 20 december 2019 kunnen inwoners van Breda en haar randgemeenten overtollige medicijnen inleveren bij de supermarkt. Hiervoor stellen 6 Jumbo-vestigingen ruimte beschikbaar. De medicijnen kunnen ingeleverd worden in een speciaal ontwikkelde en veilige medicatie retourbox, die beschikbaar is gesteld door Medifix. De gemeente Breda haalt de inhoud maandelijks op. De pilot loopt tot 29 mei 2020; dan ronden studenten van Breda University of Applied Sciences hun onderzoek af en wordt beoordeeld of het inleveren van oude medicijnen via de supermarkt loont.

Veel overtollige medicatie komt dagelijks in ons milieu terecht. Deze medicijnresten vervuilen het oppervlakte- en grondwater en bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Uit onderzoek door 4e jaars studenten van Breda University of Applied Sciences blijkt dat niet alle medicijngebruikers op de hoogte zijn van de mogelijkheid om overtollige medicatie te retourneren bij de apotheek of milieustation. Dit onderzochten zij in opdracht van Logistics Community Brabant, die samen met de Provincie Noord-Brabant focust op het reduceren van medicatieverspilling. Een enquête, gehouden onder bijna 1200 medicijngebruikers, laat het volgende zien:

  • Slechts 1/3 deel (35%) van de geënquêteerden brengt hun overtollig medicatie terug naar de apotheek of milieustation.
  • Ruim 65% brengt hun medicatie niet terug, maar gooit het weg.
  • De helft van deze 65% weet niet dat je restmedicatie kunt inleveren bij een apotheek of milieustation
  • De andere helft zegt de procedure wel te kennen, maar vindt het proces van retourneren te veel tijd en moeite kosten.

Samenwerking

Om de inleveracties te vergroten is samenwerking gezocht met de gemeente Breda, Medifix en Jumbo. Uit de gehouden enquête blijkt namelijk dat de bereidheid tot inleveren er wel is, maar dat dit proces vergemakkelijkt moet worden om tot daadwerkelijke actie te komen. Medicatiegebruikers gaven aan voorkeur te hebben aan de supermarkt als extra inleverpunt. Een bezoek aan de supermarkt behoort immers tot één van de dagelijkse bezigheden. Ook de openingstijden van de supermarkt zijn ruimer dan bij een apotheek of milieustraat. Gezamenlijk hebben de partijen daarom een intentieverklaring opgezet om deze pilot te ondersteunen zodat het retourneren van medicatie net zo ‘gewoon’ wordt als het inleveren van batterijen, lampen en kleine elektrische apparatuur. Algemeen directeur van Medifix, Joris van Campenhout, vindt het belangrijk om te zien dat er nu ook aandacht komt voor het retourneren van medicatie in de particuliere sector. “Medifix heeft om deze reden 6 Pharmasafe Medicatie Retourboxen beschikbaar gesteld voor deze unieke pilot. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten.”

Deelnemende Jumbo-vestigingen

Bij 6 Jumbo-vestigingen in de regio kunnen de oude medicijnen ingeleverd worden. De bezoeker kan hiervoor terecht bij de filialen: Ulvenhout, Foodmarkt, Cypresstraat, Moerwijk, De Donk en De Burcht. Operationeel directeur Remco Bertens van Jumbo Ulvenhout omarmt deze pilot: “Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen wij dit project van harte. Wij zijn dan ook blij dat we met zes winkels een concrete bijdrage kunnen leveren aan dit lokale project van de studenten van Breda University of Applied Sciences’.

De pilot start op 20 december 2020 om 10:00 uur bij Jumbo Ulvenhout (Chaamseweg 1, Ulvenhout). De pilot loopt tot 29 mei 2020. De inleverpunten staan op een prominente plek bij de servicebalie/ kassa’s. Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Berkers – themamanager LCB zorglogistiek: berkers.p@buas.nl, 06-21294930.

Sluit Menu