WACHTTIJDEN IN DE ZORG;
ONDERWERP VOOR EEN LEVENDIGE DISCUSSIE!.

19 november 2019

Op 31 oktober 2019 organiseerde KennisDC Logistiek, in samenwerking met Logistics Community Brabant (LCB), het congres Wachttijden opgelost?! Op de nieuwe campuslocatie van Breda University of Applied Sciences werden resultaten gepresenteerd van een 2-jarig onderzoek rondom wachttijden in de zorg en werd levendig gediscussieerd over de uitkomst én de oplossing.

Wachttijden in de zorg; we lezen er dagelijks over in de media. Wachttijden van enkele maanden lijken eerder regel dan uitzondering. Maar, wat is de definitie van wachttijd en is de wachttijd écht zo lang als wordt beweerd? In 2017 startte KennisDC Logistiek het project ‘Wachttijden in de Zorg’. In dit project, dat werd uitgevoerd door Breda University of Applied Sciences en HAN University of Applied Sciences, werd vastgesteld welke factoren bepalend zijn voor toegangstijden in de zorg en of het mogelijk is om een meetinstrument te ontwikkelen dat objectieve data genereert. Hiervoor hebben BUas-studenten een nulmeting gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit en stages doorlopen bij MDL-poliklinieken (maag-, darm- en lever) van diverse ziekenhuizen. Hierbij brachten zij in kaart hoe de processen op de poli’s verliepen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Een eyeopener!

Resultaten
Om wachttijden inzichtelijk te krijgen en facturatie toe te passen, wordt in de ziekenhuiswereld wordt gebruik gemaakt van de pakketten Mediquest en Vektis. Uit het onderzoek blijkt dat deze systemen elkaar veelvuldig tegenspreken. Zo lijkt in een aantal metingen de gemiddelde wachttijd in het systeem van Mediquest toe te nemen, terwijl de wachttijd in Vektis juist afneemt. Ook wordt er binnen de onderzochte ziekenhuizen en hun verschillende afdelingen geen uniforme manier van meten gehanteerd; afdelingen sturen veelal op eigen budget en capaciteit. Daarnaast blijkt dat het aantal ziekenhuisbezoeken voor de patiënt gereduceerd kan worden, door efficiënter te plannen en bijvoorbeeld een (intake)gesprek en onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Maar ook de wensen van de patiënt zelf mogen niet uitgevlakt worden; veel patiënten kiezen zelf voor een latere behandeling omdat men toch eerst nog op vakantie wil gaan of de zakelijke agenda een buitenlands congres bevat. Gegevens die de wachttijden negatief beïnvloeden.

Algemeen kan dus gesteld worden dat er veel factoren zijn die exacte wachttijdregistratie lastig maakt. De aanbeveling vanuit de beide onderwijsinstellingen en het KennisDC Logistiek zou dan ook zijn om een uniform meetsysteem te implementeren dat geautomatiseerd periodiek bruikbare wachttijddata verzamelt.

Paneldisussie
Om aan te haken op het onderzoek en de conclusie, was een gevarieerd panel samengesteld met deelname van: Joep Becker (Nederlandse Zorg Autoriteit), Edith Dekker (Patiënten Federatie Nederland) Olivia Butterman (Capaciteitsorgaan), Jan Scheffer (ondernemer), Pim Sas (capaciteitsmanager Amphia), André Gijsberts (Breda University of Applied Sciences), Dennis Moeke (Han University of Applied Sciences) en Leo Kemps (Logistics Community Brabant). Samen met het publiek en onder leiding van dagvoorzitter Piet Berkers, LCB-themamanager Zorglogistiek, bespraken zij diverse stellingen. Ongeveer de helft van het publiek was niet verrast over de resultaten van het onderzoek. Zo’n 70% van de aanwezigen vond ook dat de huidige Treeknorm (maximaal aanvaardbare wachttijd) is verouderd en vervangen moet worden door een meer gedifferentieerd instrument. De totale zorgkosten – die nu meer dan 100 miljard euro per jaar beslaan – kunnen wat betreft het publiek omlaag door slimme zorglogistiek toe te passen. 60% van de zaal sprak zich hier duidelijk in uit. Ook kan het onderwijs beter betrokken te worden bij de toekomstige oplossingen. Logistieke opleidingen dienen meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden van data. Vergeet ook niet de zorgopleidingen zelf; verpleegkundigen en artsen dienen niet alleen opgeleid te worden in patiënten behandeling maar ook in logistieke processen zodat implementatie hiervan beter wordt begrepen.

Landelijke aandacht
Dat veel ziekenhuizen zich bezig houden met (het verminderen van) de wachttijden, blijkt wel uit de uitnodiging die KDCLogistiek/LCB recent ontving. Op 15 november geven zij een presentatie over dit onderwerp in een landelijk overleg met zo’n 80 zorgmanagers.

Sluit Menu